Naše zkušenosti

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA /AKS/ vznikla 1. února 2007. Klientelu AKS tvoří nejen obchodní společnosti různého zaměření, ale i lidé se svými jedinečnými životními problémy. Personální a hmotné zázemí AKS nám umožňuje poskytnout kompletní právní služby a poradenství ve všech oborech, zejména v právu občanském, trestním, obchodním, ale samozřejmě i rodinném, pracovním a správním nejširšímu okruhu klientů.

AKS je uznávána v oblasti uplatňování nároků v soudním řízení a hromadného vymáhání pohledávek. Mezi klienty, fyzickými osobami, je AKS často vyhledávána ve věcech trestního a rodinného práva.

Hlavním úsilím AKS je vyvinout ve spolupráci s vámi, našimi klienty, strategii, která nejlépe ochrání vaše zájmy a práva v konkrétních případech. To vyžaduje ochotu a dovednost vcítit se do požadavků našich klientů a právě s ohledem na ně navrhnout a vytvořit nejvhodnější řešení.

Advokacii nebereme jako zdroj příjmů nebo pouhé zaměstnání, ale jako smysl a styl života. Díky tomuto přístupu se z naší práce těšíme, což se odráží i v jednání s vámi, našimi klienty a ve způsobu řešení vašich problémů.

V rámci poskytování právních služeb jsme nezávislí v nejvyšší možné míře; jsme vázáni pouze právními předpisy a v jejich mezích samozřejmě příkazy a přáními našich klientů. Ty jsou pro nás v uvedeném smyslu absolutně prioritní, stejně jako poskytnutí služeb v maximální kvalitě a v dohodnutém čase. Zcela samozřejmá je úcta k soukromí našich klientů a zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž jsme se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvěděli.

Naší předností je široké rozpětí nabízených činností, tedy nejen klasických právních služeb, ale prostřednictvím našich dlouhodobě prověřených partnerů i nadstandardní služby v oblastech prodeje nemovitostí, znaleckých posudků, notářských služeb, daňových a účetních poradců, překladů, tlumočníků, služeb soukromých detektivů, ostrahy osob a majetku, apod.. AKS poskytuje právní služby i zahraniční klientele.

Naprostou samozřejmostí je využívání moderních informačních technologií, od plné elektronizace spisů a dokumentů, přes využití e-justice, po používání hlavních druhů elektronické komunikace. Zvláštní důraz klademe na zabezpečení dat. Díky tomu snižujeme náklady našich klientů.

zpět
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00