Rodinné právo

Dle údajů Českého statistického úřadu přibližně každé druhé manželství končí rozvodem, což představuje přibližně 30.000 rozvodů každý rok. Tato strohá statistická fakta znamenají ve skutečnosti problémy po právní stránce spojené s rozvodem manželství, péčí o nezletilé děti, výživným a konečně i s dělením majetku.

Členové týmu AKS agendu rodinného práva nepovažují za vedlejší či okrajovou činnost., naopak tato problematika tvoří vedle hromadného vymáhání pohledávek a poskytování právní pomoci v trestních věcech významný podíl na poskytovaných právních službách.

Jakékoliv řešení rodinných věcí je pro dotčené účastníky citově a často finančně vyčerpávající. Právě z důvodů vysokého emočního vypjetí, finančních rizik, ale i zachování rodinných vazeb je dobré využít právní zastoupení, o předcházení dalších sporů v budoucnu nemluvě.

Našim cílem je zajištění práv našich klientů, snaha o uzavření dohody, a zároveň důsledné bránění všech oprávněných zájmů našich klientů.

V rámci rodinného práva AKS poskytuje služby ve všech oblastech rodinného práva, zejména v oblasti rozvodů, vypořádání společného jmění manželů, úpravy styku nezletilých, výživného, určování nebo popírání otcovství.

Další služby
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00