Tým

JUDr. Filip Svoboda

advokát

IČ:71462244
kontakt:+420 257 222 200
e-mail:svoboda@aksvoboda.cz

Advokátní zkoušky složil s vyznamenáním v prosinci 2006.

Advokátem od 1. února 2007.

V rámci své praxe se specializuje na obhajobu v trestních věcech, zastupování před soudy a dalšími správními orgány. Zaměřuje se na hromadné vymáhání pohledávek. Je vyhledáván dále v oblasti rodinného práva.

Přednáší na vysokých školách.

Mgr. Filip Netopil

advokátní koncipient

kontakt:+420 257 222 200
e-mail:netopil@aksvoboda.cz

Praxe ve všech oborech, v nichž je AKS činná. Předmětem jeho zájmu jsou občanskoprávní vztahy, právo obchodních společností, oblast nemovitostí, právo bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Dále zastupuje klienty v trestních a civilních věcech.

Bc. Jitka Svobodová

vedoucí kanceláře

mobil:+420 602 214 124
kontakt:+420 257 222 200
e-mail:jitka@aksvoboda.cz

Mirka Svobodová

ekonomka

mobil:+420 603 930 039
kontakt:+420 257 222 210
e-mail:mirka@aksvoboda.cz
|  © 2010 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SVOBODA  |  CZ, Praha 5, Smíchov, U Demartinky 1, 150 00